นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
หลักเกณฑ์การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ เมื่อศาลพิพากษาแล้ว
 

หลักเกณฑ์การอายัดเงินเดือน


ตามระเบียบกองอายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มีระเบียบการอายัดเงินของจำเลยที่ศาลพิพากษาแล้ว(ลูกหนี้) ดังนี้

1. เงินค่าจ้าง เงินเดือน ร้อยละ 30 ของเงินในขณะที่ได้รับหนังสืออายัดนี้(ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม)
2. เงินโบนัสประจำ-ปี ร้อยละ 50 (ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม)
3. เงินตอบแทนกรณีจำเลยออกจากงาน 100%
4. ค่าคอมมิชชั่น 30%

 

วิธีพิจารณาความแพ่งใหม่ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์ลูกหนี้ และไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาด้วย)

1. ของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องเรือน, ของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เจ้าหนี้จะยึดได้ก็ต่อเมื่อ ทรัพย์นั้นมีมูลค่ารวมกันเกิน 50,000 บาทขึ้นไป หากมูลค่าทรัพย์รวมกันต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่สามารถยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ ซึ่งจากเดิมเพียง 5,000 บาท เจ้าหนี้ก็มีสิทธินำยึดได้ แต่ต่อไปนี้เจ้าหนี้จะยึดไปได้เฉพาะ ส่วนที่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่ต่ำกว่า 50,000 บาทลงมา ยังถือเป็นของลูกหนี้ (ยกเว้น เช่น เครื่องประดับ สร้อย, แหวน, นาฬิกา เจ้าหนี้มีสิทธิยึดได้ แม้มูลค่ารวมกันไม่ถึง 50,000 บาทก็ตาม เพราะถือว่าไม่ใช่ของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)

2. เครื่องมือทำมาหากิน เช่น คอมพิวเตอร์ หากมูลค่าทรัพย์รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้ ซึ่งจากเดิมมูลค่าเกิน 10,000 บาท เจ้าหนี้ก็มีสิทธิยึดส่วนเกินกว่า 10,000 บาทได้แล้ว (แต่ถ้าเครื่องมือทำมาหากินนั้นจำเป็นต่อการหาเลี้ยงชีพของลูกหนี้จริงๆ ลูกหนี้สามารถอ้างต่อศาล และขอศาลเกินจาก 100,000 บาท ได้)


3. เบี้ยเลี้ยงชีพ เจ้าหนี้จะยึด หรืออายัดเงินเดือนได้ก็ต่อเมื่อ เบี้ยเลี้ยงชีพนั้นเกินกว่า 10,000 บาท หมายความว่า หากลูกหนี้มีเงินเดือน 20,000 บาท เจ้าหนี้จะอายัดเงินเดือนได้เพียง 10,000 บาท อีก 10,000 บาท ต้องเหลือไว้ให้ลูกหนี้ใช้ยังชีพ ซึ่งจากเดิมส่วนเบี้ยเลี้ยงชีพนี้ หากเกินกว่า 7,000 บาท เจ้าหนี้ก็อายัดได้แล้ว แต่ปัจจุบันปรับใหม่เป็น 10,000 บาท

 

การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใหม่นี้ มีผลบังคับใช้แล้ว ณ. 28 ก.ค. 2548

เพิ่มเติม กรณีของการอายัดเงินเดือน
1. เงินเดือนที่นำมาคิดเป็นยอดเงินดือนก่อนหักรายจ่ายทุกกรณี (เช่น ภาษี,ประกันสังคม ฯลฯ)


2. กรณีที่เงินเดือน เป็นยอดที่รวมสวัสดิการต่าง ๆ ให้จำเลยอาจขอให้ทางบริษัท ออกหนังสือรับรอง หรือหลักฐานที่แยกให้เห็นว่า เป็นตัวเลขของเงินเดือนเท่าไหร่, สวัสดิการเท่าไหร่ เพราะ ค่าสวัสดิการ เราสามารถแจ้งได้ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ค่าที่พัก,ค่าน้ำมัน เป็นต้น


3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายไม่สามารถนำมาหักได้


4.เงินประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับการสืบข้อมูลของโจทก์ ถ้าสามารถแสดงหลักฐานที่ทำให้เห็นว่า จำเลย ทำประกันชีวิต เพื่อหลบเลี่ยงการชำระหนี้ ก็สามารถอายัดได้ กรณีนี้ เจ้าพนักงานฯ บอกว่า ขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละคน เพราะเคยมีที่เป็นหนี้อยู่ แล้วไม่จ่าย แต่ระหว่างนั้น ไปทำประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล ตอนรับเงินผันผล โจทก์เลยขอยึด สุดท้ายขึ้นอยู่กับหลักฐาน  

   
 


 

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2553 โดย royalintergroup
อีเมล์ อ่าน 7182 ตอบ 0 180.180.7.127

 
 
ความคิดเห็น
 
1


©2014 by www.royalintergroup.com


เลือกสินค้า 0 รายการ